Referat af   

BESTYRELSESMØDE

Lørdag den 13.02.2010

på Orø Kro

______________________________________________________________________________

Tilstede: Jane Krog, Hanne Skov, Ole Olesen, Bjarne Højlund, Flemming Bohnen, Henning Peterslund og Birgit Friis Petersen.

Afbud: Robert Bob Larsen og Søren Parsbæk Pedersen

 

1. Meddelelser fra formanden:

Handling: Henning

Handling: Jane kontakter grundejeren

 

2. Meddelelser fra kasseren

Handling: Jane og Vagn Krog

 

3. Opsamling på igangværende ”projekter”

Handling: Birgit tjekker priser på udklipsservice

Handling: Hanne undersøger priser mv., Jane skriver opfordring i Forårsbrevet

 

4. Vandværket:

Handling: Bjarne undersøger årsager og sørger for oprensning, når frosten er af jorden

 

5. Forårsbrev

Indhold:

- hunde og katte

- loppemarked

- fælles arbejdsdag, herunder trappe/bådebro, skraldespande m.v.

- medlemsfest

- generalforsamling

- gennemgang til Enghaven

- vejene

- m.v.

 

6. Generalforsamling

Handling: Formandskabet/Jane booker lokaler (i tilfælde af regn)

 

7. Kommende møder + arbejdsdag

Arbejdsdagen: Forslag til opgaver meddeles formanden

 

8. Evt.

-

 

Næste bestyrelsesmøde :        lørdag den 24. april kl. 900 hos Flemming, Fasansti 25

 

ARBEJDSDAG for alle: Lørdag den 24. april kl. 12.00

 

 

Referent: Birgit Friis

 

IGANGVÆRENDE

Aktivitet

Bemærkninger

Ansvar

Status

Fællesvandværkernes ringforbindelse på Orø

Diskussioner fortsætter

Jane, Bent Møller m.fl.

Igang

Hjertestarter

Muligheder undersøges

Søren

Igang

Dræn til havet

Undersøges og oprenses

Bjarne

Afventer tøbrud

Molen

Vurdering og indhentning af tilbud

Jane og Vagn Krog

Igangsættes

 

 

KALENDER

Dato - evt. sted

Aktivitet

Tidspunkt

Ansvar

24. april 2010 – Fasansti 25

Bestyrelsesmøde

9.00

Jane og Flemming

24. april 2010

Arbejdsdag for grundejere

12.00

Jane + bestyrelsen

15. maj 2010 – Strandsti 15

Bestyrelsesmøde

9.00

Jane og Ole

12. juni 2010

Medlemsfest

 

 

13. juni 2010

Generalforsamling