BESTYRELSESMØDE

 

lørdag den 17.05.2009

hos Henning Peterslund : Vibesti 3

 

________________________________________________________________________________

ikke tilstede : Søren Parsbæk Pedersen

 

Forberedelse af generalforsamling, herunder økonomien :

Beskæring af træer på vores veje ift lovene §11 drøftet.

Der er ikke modtaget noget forslag.

Der skal vælges formand + 3 bestyrelsesmedlemmer (lige kalenderår).

Næste år vælges næstformand, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem (ulige kalenderår).

Jane Krog kontakter Per Sjøstedt til varetagelse af dirigentembedet.

Regnskab for grundejerforening og vandværk omdelt.

Indkaldelse til generalforsamlingen gennemgået.

 

 

Jubilæumsfest :   

Fyrværkeri : skal handles hos professionel fyrværker. Prismæssigt nok fra 3.000,-

               Jane fortsætter undersøgelse.

Undersøges at lave en tømmerflåde vha olietønder.

Ølkander & labels (til påklistring) bestilles.

Borde & stole er ”på plads”. Enghaven & Søspejderne leverer.

EL : billigste at leje generator.

Mulighed måske for at leje popkornsmaskine på skolen.

Ove Sørensen (formand for Enghaven har givet 400,- til festen (i stedet for at tegne annonce).

Tilmeldingsfrist til festen : grundejere 1/7 alene, gæster 2/7 - 8/7

Gæster til reception & fest : Bendt Møller kontaktes for at høre om traditioner.

 

 

Nyt fra de respektive tovholdere :    

Boldbanen har fået slået græsset. Skal slås igen om 14 dage og græsset rives sammen.

Strøtanke : få slået og tromlet boldbanen en gang i foråret ifm vejene, tages op senere.

Det forsøges at komme af med de løse både, der ligger på stranden.

Britta indkalder til møde mellem vandværkerne ang. ringforbindelsen.

 

 

Udnævnelse af ny brandleder :     

Bent Møller har tilbudt sig. Bjarne Højlund fortsætter indtil overtagelse.

 

 

Evt :    

Brandkassen på stranden trænger til nyt låg – Bjarne Højlund ser på sagen.

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde :        lørdag den 20. juni kl. 1000  hos Robert Larsen (Bob), Vibesti 13

 

 

Referent : Henning Peterslund

 

IGANGVÆRENDE

Aktivitet

Bemærkninger

Ansvar

status

Fællesvandværkernes ringforbindelse på Orø

Afhænger af forbindelsen sydfra

Britta / Jane

afventes