Referat af

BESTYRELSESMØDE

Lørdag den 07.11.2009

hos Søren Parsbæk

______________________________________________________________________________

Til stede:  Hanne Skov, Ole Olesen, Bjarne Højlund, Flemming Bohnen, Søren Parsbæk Pedersen, Robert Larsen (Bob), Henning Peterslund og Birgit Friis Petersen.

Fraværende: Jane Krog

 

1. Nyt fra formanden:

Ingen, da Jane desværre måtte melde fra.

 

2. Holbæk Amts Venstreblad

Hanne overtager udklipsopgaven, foreløbig til udgangen af 2010.

Handling: Henning sørger for at ændre adresse på abb.

 

3. Flaskehilsner o.lign.

 

4. Bommen til Enghaven

Handling: Bjarne og Søren

 

5. Vandværket

Handling: Bent Møller (f. Orøgaard) og Salvig Vandværk

 

6. Kasseren

Henning fremlagde resultat og balance å.t.d. for grundejerforeningen og vandværket. Ingen kommentarer. Mht. medlemskabet af Naturfredningsforeningen tjekker Henning, hvor et eventuelt medlemsblad sendes til.

Handling: Henning

 

7. Tømmerflåde ud for molen

Forventes etableret næste år sammen med Enghaven.

Handling: Jane og Bjarne er ”tovholdere”.

 

8. Hjertestarter i Næsby

Søren undersøger muligheder og går i dialog m. Enghaven.

Handling: Søren

 

9. Evt.

Regler for bestyrelsesmøder:

Katte i skoven: Grundejerne opfordres i forårsbrev til at undlade at fodre kattene (Jane).

 

Næste bestyrelsesmøde :        lørdag den 13. februar kl. 900  hos Birgit Friis, Vibesti 11

 

 

Referent : Birgit Friis

 

IGANGVÆRENDE

Aktivitet

Bemærkninger

Ansvar

Status

Fællesvandværkernes ringforbindelse på Orø

Orøgaard og Salvig undersøger muligheder for nødforbindelse

Jane og Bent Møller

Igang

Hjertestarter

Muligheder undersøges

Søren

Igang

Tømmerflåde

Priser og muligheder undersøges

Jane og Bjarne

Igang

Bommen/pælen til Enghaven

Skilt og kontakt

Bjarne og Søren

Igang

Hjertestarter

Pris og muligeheder undersøges

Søren

Igang

 

 

KALENDER

Dato - evt. sted

Aktivitet

Tidspunkt

Ansvar

13. februar 2010 – Vibesti 11

Bestyrelsesmøde

9.00

Jane og Birgit

24. april 2010 – Fasansti 25

Bestyrelsesmøde

9.00

Jane og Flemming

24. april 2010

Arbejdsdag for grundejere

12.00

?

15. maj 2010 – Strandsti 15

Bestyrelsesmøde

9.00

Jane og Ole

12. juni 2010

Medlemsfest

 

 

13. juni 2010

Generalforsamling