BESTYRELSESMØDE

 

lørdag den 04.04.2009

hos Bjarne Højlund : Vibesti 6

 

________________________________________________________________________________

 

Godkendelse af referat fra 1/3-09 :    godkendt med følgende bemærkninger :

Under punktet jubilæumsfest & opfølgning à snak om fyrværkeri fra tømmerflåde som for 20 år siden.

Forårsbrevet kommer ud omkring den 1. april. 

 

 

Jubilæumsfest :   

Telte lånes i Enghaven – max 6 mand til at rejse dem (mandskab skal iføres hjelme). Desuden telt fra Søspejderne samt gulv fra Folkedanserne. Hanne Skov og Bjarne Højlund tager sig af borde og stole.

Ved receptionen kan gæster parkere hos grundejere, der har opstillet flag.

Britta Aagaard undersøger, om det er tilladt med fyrværkeri (hos politiet).

Britta laver udkast til invitation til festen til grundejerne, Jane Krog læser korrektur.

Al mad er aftalt.

Vandværket og Grundejerforeningen giver hvert et tilskud til festen på 20.000,-

 

 

Hjemmeside, herunder aktivitetskalender :       

Adgangskode til privat medlemsadgang kommer med ud i forårsbrevet.

Aktivitetsoversigter slettes fra hjemmesiden, igangværende aktiviteter kommer i bestyrelsesreferaterne.

 

 

Generalforsamlingsforberedelse :      

Af hensyn til vejene forslår bestyrelsen kontingentforøgelse på 150,-  .  Britta Aagaard tager det med i budgettet.

 

 

Vedligeholdelse af veje, stillingtagen til tidligere fremsendte tilbud :     

Enighed om, at Peter Pedersens tilbud, som er 12.000,- dyrere end i dag. Derfor kontingentforøgelsen.

 

 

Forårsbrev :     

Blev debatteret på sidste møde.

 

 

Evt. :

Aftalt, at referatet sendes ud til bestyrelsen til kommentering, inden det kommer på hjemmesiden.

Jeg sætter dato for, hvornår kommentarer skal være returneret.

 

 

Næste bestyrelsesmøde :        søndag den 17.maj kl. 1000  hos Henning Peterslund, Vibesti 3

 

 

Referent : Henning Peterslund

 

 

IGANGVÆRENDE

Aktivitet

Bemærkninger

Ansvar

status

Fællesvandværkernes ringforbindelse på Orø

Afhænger af forbindelsen sydfra

Britta / Jane

afventes