BESTYRELSESMØDE

 

søndag den 01.03.2009

hos Hanne Skov : Vibesti 4

 

________________________________________________________________________________

 

Godkendelse af referat fra 26/10-08 :    godkendt uden bemærkninger.

 

 

Orientering fra formanden :  

Der har været enkelte begyndervanskeligheder med affaldsbøtterne. Der er ingen vejning endnu.

Formanden skriver i forårsbrev om tilbagemelding vedr. begyndervanskeligheder.

Drøftet mulighed for evt. inddækning af bøtterne.

 

 

Økonomi og udkast til regnskab for Vandværket og Grundejerforeningen :        

Britta Aagaard gennemgået regnskabet.

De sidste stophaner blev udskiftet i efteråret og holder mindst 8 år før ny udskiftning.

Der er ikke noget nyt omkring ringforbindelsen.

Der er opstillet affugter i vandværket – fungerer fint. 

 

 

Jubilæumsfest & opfølgning på priser jfr. aftaler på sidste bestyrelsesmøde :     

Bengt, Carlo & Hanne arbejder på festskrift. Der arbejdes på annoncetegning fra samarbejdspartnere. Input til sange til Arne. Overvejelser om et sanghæfte.

Teltleje nok hos Enghaven & spejderne, hvor vi også kan leje borde og stole.

Snak om evt. fyrværkeri fra tømmerflåde som for 10 år siden.

Forårsbrevet ud omkring den 1. Maj sammen med invitationer til festen.

Billetter til festen kan købes på generalforsamlingen eller hos kassereren Britta Aagaard – en fysisk nummeret billet, så der er mulighed for lodtrækning på billetten.

Reception om formiddagen 11-13 for samarbejdsrelationer til grundejerne, snak om øl vin og sandwich.

Dagen derpå invitation til morgenmad – man tager selv kaffe med, grundejerforeningen giver brød m.m.

 

 

Hjemmesiden, herunder status på medlemsregistret v/ sekretæren :      

Henning Peterslund fortalt om status. Enighed om, at referater etc. forbliver på hjemmesiden aht historik. I forbindelse med samtykkeerklæringer til det passwordsikrede område mangler original erklæringerne - Henning kontakter den tidligere formand.

Ang. medlemsregistret : der er 29 der har tilmeldt sig i sommer, der er ikke kommet nye til. Tilmeldingsseddel vedlægges forårsbrevet.

Ang. aktivitetsoversigter på hjemmesiden : tages op på næste møde.

Enighed om, at hjemmesiden fortsætter med det hidtidige ambitionsniveau.

 

 

Orientering fra tovholdere for strand, veje, beredskab, bål etc. :   

Bålet : alt der skal på bålet SKAL smides indenfor stenene.

”Brandsikring i hus og have” : informationen på hjemmesiden revideret. Bliver snarest lagt på hjemmesiden i den reviderede form.

”Stranden” : broen og trappen er en stor succes. Borde & bænke skal spules og males, de kan sagtens hold en sæson mere. Søren undersøger, hvad et brofag koster (i stedet for en tømmerflåde).

”Vejene”     : flere af vejene er i dårlig stand. De trænger til en gang høvl med efterfølgende jævning. Peter Pedersen har de rigtige redskaber og bliver bedt om tilbud på arbejdet – både en skrabet og en fuld version.

 

 

Indhold forårsbrev 2009 :  er nævnt under de enkelte punkter.

 

 

Næste bestyrelsesmøde :   lørdag den  4. April hos Bjarne Højlund, Vibesti 6

 

 

 

 

Referent : Henning Peterslund