BESTYRELSESMØDE

 

søndag den 26.10.2008

hos Søren Parsbæk Petersen : Rylesti 14

 

________________________________________________________________________________

 

 

Godkendelse af referat fra 22/6-08 :    godkendt uden bemærkninger.  

 

 

Konstituering af næstformand :

Flemming Nørregaard har solgt sit hus og udtræder dermed af bestyrelsen. Suppleant Robert Larsen (Bob) indtræder derfor i bestyrelsen.

Næstformand vælges for 2 år med valg modsat formandsvalg. Derfor konstitution til sommeren 2009 :      Søren Parsbæk Petersen påtager sig opgaven. Fortsætter som strandpasser.

 

 

Efterårsbrev :       

Udkast fra Jane Krog. Debat.

 

 

Hjemmesiden :        

Bestyrelsen har ikke ønsker om nogen password sikret del på hjemmesiden. Winni Gredsted & Henning Peterslund arbejder videre med overdragelse og videreførelse sammen med Leif Thorsted – tidligere formand.

 

 

Arbejdsweekend - vejene :    

Rigtig god dag med et godt fremmøde – socialt udbytterigt med en god forplejning. Nogle få skal have skrivelse om vedligeholdelse af rabatklipning.

 

 

Erfaring fra brandøvelsen & suppl. af beredskabslisten :   v/ Bjarne Højlund.

Rigtig god brandøvelse. Beredskabslisten opdateres og lægges så på hjemmesiden. Vagn Krog vil gerne med i det lokale korps.

Beredskabslister og forholdsregler ved brand skal revideres (ring 112 skal være første punkt!). .

Ifølge Brandteknisk Rådgivning skal brandslukkerne fyldes op. Vi skal have nye førstehjælpskasser (de gamle er gamle og burde komme på museum).

Orø Brandvæsen og foreningens brandkorps laver fælles øvelse med udgangspunkt på molen torsdag den 30. oktober kl. 17.30

 

 

Vandværket.         v/ Bjarne Højlund.

Vandværket er kontrolleret og godkendt. Hegnsporten skal have udskiftet lås – Bjarne udskifter denne. Der er installeret 380 volt.

 

 

Stranden.    v/ Søren Parsbæk Petersen.

Bådene er lagt på række op til boldbanen. De 2 både bortskaffes, hvis der ikke er nogen, der gør krav på dem.

Borde / bænke skal der tages stilling til i foråret : hvad skal der ske med dem?

Området ved boldbanen og gange til bænkene slås til foråret.

Besluttet at indkøbe havetraktor for 800,- til slåning af arealer omkring vandværket. Halvtag skal etableres ved vandværket.

 

 

Jubilæumsfest 18/7-09  nyt :

Der arbejdes på fest på stranden.

Teltleje, mad musik m.m. undersøges. Der fremlægges budget på forårsmødet.

Underskudsgaranti fra foreningen.

Formanden orienterer om festen i efterårsbrevet.

 

 

 

Generalforsamlingsdato 2009:

Der afholdes generalforsamling søndag den 21. juni 2009

 

 

Økonomi :   v/ Britta Aagaard .

Regnskabet gennemgået og taget til efterretning.

 

 

 

Nyt bestyrelsesmøde:

1. marts 2009 kl. 11.00 hos Hanne Skov : Vibesti 2

 

 

Bestyrelsens ansvarsområder :

Formand ………………………    Jane Krog 

Næstformand ……………    Søren Parsbæk Petersen

Økonomi ………………………    kasserer Britta Aagaard

Brand og vandværk …..   Bjarne Højlund

Vejene ………………………….    Hanne Skov

Stranden …………………….         Søren Parsbæk Petersen

Bålpleje ……………………….    Bob – Robert Larsen

IT & kommunikation …    .    Henning Peterslund

 

Suppleant ………………………  Flemming Bohnen Jespersen.

 

 

 

Referent : Henning Peterslund