BESTYRELSESMØDE

søndag den 22.06.08

                                          hos formand Jane Krog Harestien 2

Ej til stede: Flemming Nørregaard – næstformand.

 

Dagsorden :

1.        præsentation / konstituering.

2.       fordeling af arbejdsopgaver i øvrigt.

3.       opfølgning på generalforsamling.

4.       evt.

________________________________________________________________________________

 

Sekretær :     Henning Peterslund

På generalforsamlingen blev drøftet behovet for en sekretær i bestyrelsen. Besat foreløbigt det første år. Arbejdes på at få jobbet som en fast ”stilling”.

 

Brandsikring og ”vandpasser” :    Bjarne Højlund fortsætter.

 

 

Strandpasser :        Flemming Nørregaard & Søren Parsbæk Petersen

- Holbæk Kommune har checket strandarealet i foråret og anbefalet høslet af arealet således, at det ikke bliver langt og dermed brandfarligt (og helst inden Sct. Hans). Foreningen har buskrydder, som kun er til småarbejder, ellers kontaktes Jens Jensen, når det gælder hele arealet.

- Bord & bænke på stranden har brug for kærlig hånd og smørelse.

- både på stranden må gerne ligge vinteren over (langs kanten af boldbanen) og sættes i vandet i løbet af foråret. Hvis de bliver på land over sommeren, skal de op på egen grund. Søren prøver at finde ejere til de 2 både på stranden (1 ved bålet og 1 til venstre for broen) og få dem fjernet.

- Søren Parsbæk Petersen sørger for oprydning på stranden og laver oplysende skrivelse til udsendelse. Opfordring til navn og telefon nummer på bådene – det vil give mulighed for at give ejer besked eks. om problemer.

- TRAPPE på broen: Freddy Hansen & formandens mand Vagn Krog arbejder på sagen.

 

Vejpasser :      Hanne Skov.

- Hanne Skov og Bjarne  Højlund tager rundtur og vasker skilte og checker hvem der trænger til at få klippet.

- Almindelig praksis, at foreningen kører hvert andet år og rydder, den enkelte grundejer klarer selv de andre år.  Jfr. debatten på generalforsamlingen undersøger bestyrelsen nærmere hvad der menes med grundejernes forpligtigelse for egen rabat.

- Snak om klipning til friholdelse af vejene 2 gange årligt ved Jens Jensen, gårdejer .

- Renovering af vejene ved Steen Hansen (er ved at konstruere ny maskine til afretning). Hanne Skov tager snak med ham.

 

 

Hjemmesiden :         Winni Grested & Henning  Peterslund (Vibesti 3).

Leif Thorsted villig til at hjælpe det første ½ år. Britta Aagaard formidler kontakten til Leif Thorsted.

 

 

 

Bålafbrænding :          Bob Larsen & Ole Aagaard & Flemming Jespersen.

Væsentlig med flere, da afbrænding kun sker i den rigtige vindretning.

 

 

Vandværket.

- Britta Aagaard modtager svar på vandprøver 1 gang ugentlig. Sender vores lokale resultat for Salvig til Jane Krog, Bjarne Højlund og Søren Parsbæk Petersen, hvis der er forandringer

- nyt regulativ for Orøgaard & Enghavens vandværker kommer med ud.

- tilbageløbssikring er på plads med kontraventil hos den enkelte – forhindrer forurening.

- 60 målere er indkøbt og skal installeres.

- beredskabsliste for vandværket er revideret.

- vandværkernes ringforbindelse på Orø er der ikke sket noget med endnu, der arbejdes vist stadig.

 

Brandkorps :

- Information om brandsikring kommer på hjemmesiden.

- Lamineret seddel opsættes i brandskuret og i brandskabet. Rettet med nye navne.

- Jane Krog tager kontakt til næstformanden Flemming Nørregaard.

 

 

Regnskab :

Regnskabet gennemgået og taget til efterretning.

 

 

Udvalg om honorarer :

- Udvalg til evt. revision af honorarer , Britta Aagaard foreslået formand, kasserer og måske kommende - kasserer (Henning Peterslund) som medlemmer.

- Foreslået at medtænke Enghavens kontingentfrihed til bestyrelsen for måske ad den vej at gøre interessen for bestyrelsesarbejdet bedre.

- De forskellige hverv bedes tidsmæssigt lave opgørelse over forbrug og aflevere til bestyrelsen over en 3 måneders periode.

 

 

Sommerfesten :

- Fest med loppemarked om eftermiddagen. Pris 25, gæster 50, børn gratis. Vin og øl og vand er inkluderet i prisen.

- Kirsten Almind, Lilian Agger & Jeannette Hansen kontaktes mhp loppemarked.

- Der skal laves efterlysning om interesserede til at lave 60 års festen næste år. Udvalg nedsat bestående af: Flemming Nørregaard, Bjarne Højlund , Hanne Skov & Britta Aagaard. Finder dato til efterårsbrevet.

 

Ny mødedato :

26. oktober kl. 11 hos Søren Parsbæk Petersen: Rylesti 14

 

Referent : Henning Peterslund