Referat fra bestyrelsesmødet den 11-11-2007.

 

 

            Afbud fra næstformand og sekretær.

 

Godkendelse af referat fra den 16-9-2007.

Ingen kommentarer.

 1. Takkekort fra Susanne vedr. Revisor Flemming Haagh´s død.
 2. Brev fra Connie og Chr. Bursche, som i uddrag vil blive udsendt i vores forårsbrev 2008.
 3. Generalforsamlingen den 8-6-2008 på Orø kro, Leif har lavet en aftale.
 4. Angående fællesvandværkerne på Orø, er der nedsat en arbejdsgruppe. Vi er reps. af Bent.
 5. Leif orienterede i sagen om OMC´s miljøforurening
 6. Leif orienterede om asfalt sagen. OMC skal betale 1817,40 kr. svarende til 23,2% af asfaltudgiften. Fristen er ikke udløbet.
 7. Leif orienterede om sagen ang. Brev fra Enghaven vedr. knallertkørsel. Bestyrelsen blev enige om at sende et lignende anbefalet brev til Brian Taffel.
 8. Den strandede fiskerbåd: Bestyrelsen var enig om at den skulle fjernes, Bjarne tager sig af sagen. Der er blevet fundet en mobiltelefon i båden, vi forsøger at sporer ejeren.
 9. Vores regnskab vil balancerer ved årets afslutning. (Formanden tager det med i sin beretning). Vandværkets regnskab forventes at balancerer ved årets afslutning.
 10. Formanden orienterede: Vi har, konstateret at der er ulovlige installerede vaskemaskiner, som mangler kontraventil, orientering følger i forårsbrev.
 11. Status for grenklipning. Bjarne tjekker hvem der mangler, som derefter vil modtage endnu et brev om at bringe forholdene i orden.
 12. Leif udleverede et brev fra Bent med 4 punkter.

Pkt. 1. Bestyrelsen vedtog af fjerne de 2 mål. Vi/Flemming forespørger Erik Møller om at fjerner dem ved først kommende lejlighed.

Pkt. 2. Bestyrelsen blev enige om at se tiden an. (Vi afventer miljøkontrollens bemærkninger)

Pkt. 3. Bestyrelsen blev enige om at se tiden an. (Vi afventer miljøkontrollens bemærkninger)

Punkt 4. Bestyrelsen vil forespørge Bob og Bent om de evt. selv vil udfører den forandring

 1. Formanden kontakter Pernille angående de ulovlige plantede træer,

Forholdene skal værer bragt i orden senest den 1-12-2007.

 1. Preben har løbende kontakt med Steen angående vejene.

      Der bliver lagt en presenning over gruset.

 1. Bent har lavet en introduktion i returskyld på vandværket.

Bjarne bliver oplært af Bent.

Britta har lavet en ny beredskabsplan (Vi vil undersøge hvem der har det nedtagne skab).

 1. Bjarne aftaler med Lasse om skiltning ifølge loven.
 2. Trykning af nye vedtægtspjecer.

Hjemmeside med alle grundejeres telefonnumre?

Trappe på molen, overfor bådebro, (Flemming har tegning).

 1. Hjemmesiden er opdateret.
 2. Næste bestyrelsesmøder den 17-2-2008 hos Britta samt den 27-4-2008 hos ?
 3. Leif har meddelt bestyrelsen at han ikke opstiller til næste generalforsamling.  

 

 

Referent: Erik Svendsen