Referat fra bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Orøgaard        

 

 

 

Dato: 18. marts 2006

 

Sted: Orø Kro

 

Deltagere:

- Preben Nørgaard

- Britta Ågaard

- Flemming Nørregaard

- Kurt Nellemann

- Leif Thorsted

 

Referent:

Per Sjøstedt

 

 

Leif lagde for, med at takke bestyrelsen for det store arbejde som blev udført om formiddagen. Der blev ryddet grundigt op i skurvognen og på grunden med træfældning, grenklipning oprydning m.m.

Vi er nu klar til at vende skurvognen således at vi får en bedre udnyttelse af grunden.

 

 

Godkendelse af referat:

Referat fra bestyrelsesmøde d. 29. oktober 2005,-  godkendt uden bemærkninger.

 

 

Gensidig orientering:

 

-          Bestyrelsen drøftede forårsbrevet og de budskaber der skulle med ud til medlemmerne.

 

-          Drikkevandssituationen blev drøftet, der bliver nu opsat et finmasket gitter i rustfrit stål, som fremover skal forhindre at bænkebidere og andre insekter falder ned i vandværkets store vandtank. Der er endvidere udarbejdet en beredskabsliste med konkrete gøremål og kontaktpersoner i tilfælde af der opstår problemer med drikkevandet fremover.

 

-          Enghaven har et ønske om, at vi levere hele deres vandforbrug, der er ligeledes et ønske fra Næsby vandværk om levering af vand fra vores boring.

Inden vi underskriver en sådan samarbejdsaftale vil vi have en analyse af vores vand-resurser således vi er sikre på at have vand nok i årende fremover.

 

 

-          Flemming har sørget for at drænet ved stranden igen fungere optimalt, der er kommet nyt rør under vejen og det omkringliggende vandspejl er faldet mærkbart.

 

-          Det er vigtigt vi får lavet en skiltning ved bålpladsen omkring hvad der må smides på bålet, det er vigtigt nu fordi genbrugspladsen i den nuværende form ophører.

 

-          Det er også vigtigt at vi får meldt ud, at både må ikke henlægges på græsarealet i sommerperioden.

 

 

 

Aktiviteter/ opgaver/ beslutninger:

 

-          Generalforsamlingen 2006 holdes d. 10. juni kl. 10.00

 

-          Loppemarked/ grilfest bliver d. 5. august, -Kurt og Flemming er tovholdere på denne dag, indlevering af effekter til loppemarked skal ske til Flemming.

 

-          Britta fremlagde regnskab for vandværket, det ser fint ud der er penge til nye vandmålere.

 

-          Vi skal have ændret budget for 2006, grundet sammenlægning med Enghaven, vi afventer mødet med Næsby vandværk hvorefter Britta vil udarbejde et revideret budget.

 

-          Britta gennemgik budgettet for grundejerforeningens regnskab.

 

-          Bestyrelsen vil til generalforsamlingen foreslå kontingentet forhøjet til 825.- kr.

 

 

-          Bestyrelsen gennemgik aktivitetsliste for relevante arbejdsopgaver i bestyrelsen, hvad er afsluttet/ hvad mangler.

 

-          B1.1 – Efter generalforsamlingen.

 

-          B1.2- Vi skal være nogle i Påsken til at plane fliser ud til støtte for skurvognen

 

-          Preben taler med vognmanden,

 

-          Kurt demonterer el- tilslutningen.

 

-          B2.3- Meddelelse kommer i forårsbrevet

 

-          B3.1- Ok, plus efter-justeringer

 

-          B3.2- Er ok

 

-          B4.1- Preben kontakter ”Klippemanden”

 

-          B4.2- Vi afventer dato

 

-          B5.1- Aftalerne skal underskrives

 

-          B5.2- Er påbegyndt

 

-          B5.3- Preben taler med Sten efter behov, vejene er i fin stand lige nu.

 

-          B7- Kurt afventer tilbagemelding fra politiet

 

-          B8- Vi vil se på vejaftalerne og fordelingsnøglen sammen med Holbæk Kommune

 

 

Eventuelt:

 

-          Preben har fået en tømmerflåde foræret til foreningen, han køber et par flasker god rødvin til Henrik.

 

-          Flemming vil komme med et ideoplæg til hvad vi skal bruge strandarealet til og hvilke aktiviteter vi fremover skal have på området. Måske en gammel båd fyldt med sand til fornøjelse for børn og barnlige sjæle.

 

-          Bestyrelsen drøftede også om vi skal købe nogle festtelte til foreningen, som også medlemmerne kan låne.

 

Næste bestyrelsesmøde bliver d. 13. maj kl. 10.00 2006

 

 

Referent

 

Per Sjøstedt