Renovering af tank


Grundejerforeningen Orøgaard

Renovering af tanken i 2015


Sidste nyt om vandværket 7.oktober 2015


Arbejdet med renovering af vandværkets rentvandstank er endelig afsluttet. Vi fik taget de sidste prøver i starten af august. Prøverne overholdt grænseværdierne for rent drikkevand. Den midlertige installation af UV filter blev afmonteret og alt var godt.

I forbindelse med en af de regelmæssige vandprøver, som der tages på vores vandværk, blev der den 9. september konstateret en måling af 31 coliforme bakterier (jordbakterier) ved 37 grader celsius, hvilket er over grænsen for rent drikkevand. Der blev straks givet besked i området om kogepåbud af drikkevandet og UV filter til rensning af vandet blevet endnu en gang monteret.

Fredag d. 18/9 blev kogepåbudet ophævet og alt er tilbage ved det normale efter de allersidste prøveresultater forelå lørdag d. 26/9.

Årsagen til vandforureningen er endnu uopklaret, men umiddelbart ingen følge af arbejdet med rentvandstanken. Vi har forøget skyllefrekvensen af filtret, da vandforbruget hen på efteråret/vinteren er faldende. Fremadrettet vil vi have øget fokus på at al færdsel på vandværket foregår med egnet fodtøj eller skoovertræk hjemmehørende på vandværket, så vi med sikkerhed opretholder en korrekt hygiejne på vandværket.

(Se mere om renoveringen her)

Kritisk tilstand af rør nede i rentvandstanken. Foto taget efter tanken var tømt.


Midlertidig opbevaring af det rene vand, som udpumpes til forbrugere i Orøgaard og Enghaven så længe renoveringen pågår.


(21/5 2015)


Arbejdet genoptaget torsdag d. 21/5 efter endt gennemgang af nyt tilbud, da mere gennemgribende reparationer var påkrævet for at sikre vandværkets fremtidige drift. Arbejdet forventes færdigt med udgangen af næste uge.

Vigtigt!! (17/5 2015)

Renovering af rentvandstanken på Orøgaard Vandværk


Fra mandag d. 18/5 påbegyndes arbejdet med renovering af rentvandstanken. Arbejdet vil vare i 1-2 uger. Der kan forekomme mindre driftsforstyrrelser i vandforsyningen i perioden, når der skiftes til den mobile tankvogn, placeret udenfor vandværket og når der atter kobles tilbage til vandværkets egen rentvandstank. Det er stadigvæk vores ”eget” vand, som oppumpes, men blot et spørgsmål om hvor det opbevares inden det pumpes ud til forbrugerne.


Vi vil løbende informere her på hjemmesiden, når der er nyt at fortælle.


Eventuelle spørgsmål kan rettes til Flemming, Fasansti 25 eller undertegnede.


Brug vand med omtanke.


På vegne af Orøgaard Vandværk


Alf Maischnack   Mobil 6081 66599. september 2015

Meget vigtigt!  Drikkevandet skal koges.

Vi har fået analyseret prøver af drikkevandet. Ved analyserne er der påvist bakteriologisk forurening.Holbæk Kommune har i nedenstående angivet i hvilke situationer man kan bruge forurenet vand, selv om der er givet kogeanbefaling. Udgangspunktet er dog, at man ikke skal anvende forurenet vand.


•Vandet skal koges ved 100OC. i 2 minutter inden det benyttes til drikkebrug og madlavning. Vandet skal spildkoge, hvorved de fleste mikroorganismer, bortset fra virus og sporer, inaktiveres/dræbes. Det er vigtigt at både temperatur (spilkogning) og tid overholdes.


•Vand i kaffe- og temaskiner opnår sjældent en temperatur på 100OC. i 2 min. Varmt vand fra disse maskiner er derfor ikke anvendeligt.


•Vandet vil kunne benyttes til bruse- og karbadning, men man skal være opmærksom på, at børn ikke drikker vandet.


•Vandet må ikke bruges til tandbørstning. Kogt vand kan anvendes.


•Det anbefales, at der vaskes op i kogt vand, idet der kan ske smitte via hænderne eller via genstande (indirekte kontaktsmitte).


•Opvaskemaskiner kan fortsat anvendes. Vask op ved høj temperatur og sørg for at porcelænet tørrer hurtigst muligt. Spækbrædder, træting og andre ting med ru overflade skal skoldes efterfølgende pga. af risiko for bakterievækst i revner og sprækker.


•Grøntsager, der spises rå f.eks. tomater og agurker, må ikke vandes med forurenet vand.


Kogeanbefalingen meddeles af sikkerhedsmæssige hensyn.


Orøgård Vandværk arbejder på, at udbedre forholdet hurtigst muligt, hvorefter kogeanbefalingen vil blive trukket tilbage.
Med venlig hilsen

Orøgård Vandværk


Kontaktperson:


Alf Maischnack

Telefon: 60816659