Vandværket


Grundejerforeningen Orøgaard

Drift af vandværket

27. marts 2020: Holbæk Kommune har udsendt info om prøvetagning og Corona i drikkevand, se her

På seneste Generalforsamling var der et spørgsmål om, hvorfra vandet til vores boring kommer fra.

Den mørke markering viser området, som altså går syd på.

Bilag til generalforsamlingen 15. juni 2019

VV Beretning 2019

Budget 2020

Takstblad 2020


Bilag til generalforsamlingen 16. juni 2018

Vandværkets beretning 2018

Budget 2019

Takstblad 2019


Bilag til generalforsamlingen 10. juni 2017

Vandværkets beretning 2017