Grundejerforeningen


Grundejerforeningen Orøgaard

Grundejerforeningens driftsforhold

Lidt praktisk information

 

Har du/I hus eller sommerhus i Orøgaard, er medlemskab af Grundejerforeningen obligatorisk.

Kontingentet vedtages på den årlige generalforsamling, der holdes juni måned og gælder for det kommende kalenderår.

Forfald omkring 1. juni og er p.t. på kr. 1150.-. Beløbet dækker primært vedligehold af veje, strand og mole. Orøgaardsvej (asfalt vejen) vedligeholdes også af foreningen.

 

Man er ligeledes andelshaver i Orøgaard vandværk a.m.b.a, som drives af foreningen. Et årligt fast gebyr fastsættes på generalforsamlingen, og er i 2020 fastsat til kr. 1450.-. Derudover betales eget forbrug efter måler.

 

Vand forfalder til betaling i maj og november, hvor det faste gebyr deles ligeligt imellem de to betalinger. Opkrævning af vandkontingent er udliciteret og varetages af Vandværkernes Edb Service.

Gældende for begge foreninger er, at der er en sund økonomi.

Området er kloakeret, så der afregnes vandafledningsafgift med FORS. Oplysninger om forbrug af vand fremsendes af Vandværkets EDB-servide, efter vores egen aflæsning i starten af januar.

Ved ejerskifte er det køber/sælger, som aflæser vand, og sender de aktuelle informationer til Vandværket. Som regel noget ejendomsmægleren er med inde over.

Bilag til Generalforsamlingen 15. juni 2019

Beretning 2018/19

Regnskab 2018/19

Beretning Vandværket 2018/19

Regnskab Vandværk 2018/19Bilag til Generalforsamlingen 16. juni 2018

Indkaldelse

Forslag til VV vedtægtsændringer

Regnskab 2017

Driftsregnskab

Diverse

Indkaldelse ekstraordinær GF
Bilag til Generalforsamlingen 18.juni 2016

Indkaldelse

Bemærkninger til regnskabet 2015

Årsregnskab for 2015

Budget 2017
Bilag til Generalforsamlingen 20.juni  2015

Indkaldelse

Bemærkninger til regnskabet 2014

Årsregnskab for 2014

Budget 2015/16Bilag til Generalforsamlingen 15.juni 2014


Bemærkninger til regnskabet 2013

Årsregnskab for 2013, dvs. driftsregnskab og status

Budget 2014/15Bilag til Generalforsamligen 16.juni 2013


Bemærkninger til regnskabet 2012

Årsregnskab for 2012, dvs. driftsregnskab og status

Budget 2013/14Bilag til Generalforsamlingen 10.juni 2012


Bemærkninger til regnskabet 2011

Årsregnskab 2011, dvs. driftsregnsakb og status

Budget 2012/13Bilag til Generalforsamlingen 19.juni 2011


Bemærkninger til regnskabet 2010

Årsregnskab 2010, dvs. driftsregnskab og status

Budget 2011/12Bilag til Generalforsamlingen 13.juni 2010


Bemærkninger til regnskabet 2009

Årsregnskab 2009

Budget 2010/11Bilag til Generalforsamlingen 21.juni 2009


Bemærkninger til regnskabet 2008

Årsregnskab 2008

Budget 2009/10 


Bilag til Generalforsamlingen


Bemærkninger til regnskabet 2007

Årsregnskab 2007, dvs. driftsregnskab og status

Budget 2008/09Bilag til Generalforsamlingen


Bemærkninger til regnskabet 2006

Årsregnskab 2006, dvs. driftsregnskab og status

Budget 2007/08